Pereiti į pagrindinį turinį

74
- Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai montuoja, derina ir remontuoja elektros instaliacijos sistemas, įrangą ir kitą elektros aparatūrą, elektros perdavimo ir maitinimo laidus ir kabelius, elektroninę ir nuotolinių ryšių įrangą ir sistemas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Darbas atliekamas rankomis arba rankiniais ir kitais įrankiais, kuriuos naudojant reikia mažiau fizinių pastangų, laiko sąnaudų, be to, gaminio kokybė būna geresnė. Norint atlikti darbą, reikia išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat žinoti, koks galutinio produkto pobūdis ir jo paskirtis.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: elektros ir elektronikos instaliacijos sistemų, prietaisų bei įrangos montavimas, taisymas, derinimas ir reguliavimas; planų, elektros montavimo schemų ir techninių reikalavimų nagrinėjimas, siekiant nustatyti eksploatacijos sekas ir būdus; elektros ir elektronikos sistemų, įrangos, laidų ir įrenginių apžiūra ir bandymas, siekiant nustatyti pavojus, gedimus ir būtinybę sureguliuoti ar remontuoti; elektros ir telekomunikacijų perdavimo linijų įrengimas, techninė priežiūra ir remontas; elektros, telekomunikacijų ir duomenų laidų jungimas; elektroninės įrangos, pavyzdžiui, prekybos ir biuro įrangos ir elektroninių įrenginių bei valdymo sistemų, kompiuterių, telekomunikacijų ir duomenų perdavimo įrangos techninė priežiūra, trikdžių šalinimas, derinimas, reguliavimas, bandymas ir taisymas.

Pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
741 Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai
742 Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai

Subscribe to 74