Pereiti į pagrindinį turinį

7542
- Sprogdintojai

Sprogdintojai padeda, užtaiso ir sprogdina sprogmenis kasyklose, karjeruose arba pastatų griovimo aikštelėse.

Atliekamos užduotys:
(a) užtikrinimas, kad būtų laikomasi darbų saugos ir sprogmenų tvarkymo, laikymo ir vežimo procedūrų ir taisyklių;
(b) sprogdinimo vietos nustatymas ir nurodymas, kur, kokio gylio ir kokio skersmens turi būti angos, į kurias dedami sprogmenys;
(c) sprogmenų angų gylio ir švarumo tikrinimas;
(d) reikiamo sprogmenų kiekio ir rūšies nustatymas;
(e) sprogmenų padėjimas į sprogmenų angas;
(f ) sprogstamojo užtaiso sumontavimas ar nurodymas sumontuoti kitiems darbuotojams, naudojant detonatorius ir sprogmenų kasetes, pritvirtinant elektros laidus, sprogdiklius ir detonatoriaus virveles prie sprogmenų;
(g) laidų, sprogdiklių ir detonatoriaus virvelių sujungimas į sekas, elektros grandinių patikrinimas, gedimų pašalinimas ir sekų prijungimas prie sprogdinimo įrenginių;
(h) sprogmenų uždengimas, sprogmenų angų užpildymas uolienomis, smėliu ir kitomis medžiagomis ir jų suslėgimas, kad susispaustų sprogmenys;
(i) visų sprogmenų detonavimo užtikrinimas, pranešimas apie neįvykusį sprogimą ir jo priežiūra; 
(j) sprogdinimo zonų paskelbimas saugiomis prieš sprogmenų detonavimą ir po jo;
(k) įrašų apie sprogmenų naudojimą pagal įstatymus ir teisės aktus pildymas.
 

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
754201
754202
754290
Subscribe to 7542