Pereiti į pagrindinį turinį

81
- Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai valdo ir kontroliuoja pramoninę įrangą, mašinas ar įrenginius, kurie yra stacionarūs, arba kurių kilnojimas nėra neatsiejama jų naudojimo dalis. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Reikia darbo su pramonine įranga, mašinomis ir įrenginiais, kurie valdomi ir kontroliuojami, patirties, taip pat būtina juos išmanyti. Dažnai reikia sugebėjimų dirbti pagal mašinos atliekamų operacijų spartą ir prisitaikyti prie įrenginių ir mašinų naujovių.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: įvairių stacionariųjų įrenginių ir mašinų parametrų nustatymas, valdymas ir kontrolė; gedimų nustatymas ir reikiamų veiksmų jiems pašalinti ėmimasis; tikrinimas, ar produkcija neturi defektų ir ar atitinka techninius reikalavimus, taip pat atitinkamas mašinų parametrų nustatymas; techninė priežiūra, taisymas ir valymas; duomenų registravimas ir gamybos registro tvarkymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
811 Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai
812 Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai
813 Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai
814 Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai
815 Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai
816 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai
817 Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai
818 Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai

Pastabos
Įrenginių, automatiškai kontroliuojančių keletą procesų ar funkcijų vienu metu, operatoriai priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“.

Subscribe to 81