Pereiti į pagrindinį turinį

9311
- Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai

Nekvalifikuoti gavybos ir karjerų eksploatavimo darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus, susijusius su gavyba, ir darbus akmens skaldyklose bei karjeruose.
Atliekamos užduotys:
(a) pagalba kasinių ir karjerų darbuotojams prižiūrint mašinas, įrangą ir kasinių bei akmens skaldymo įrenginius;
(b) gavybos įrangos surinkimas ir išrinkimas;
(c) pastolių, esančių neeksploatuojamose šachtose ir karjeruose, pašalinimas;

(d) pavojingų iškyšų šalinimas kasiniuose ir karjeruose;
(e) šiukšlių pašalinimas ir tinkamų naudoti medžiagų ir įrangos bei akmenų ir rūdos surinkimas iš darbo vietų pabaigus gavybos darbus;
(f ) mašinų, įrenginių, įrankių, važiuojamųjų kelių ir vilkimo bėgių valymas;
(g) kitų kasinių darbininkų naudojamų įrankių, medžiagų ir atsargų rūšiavimas, pakrovimas, iškrovimas, krovimas į rietuves ir sandėliavimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
931101
931102
Subscribe to 9311