Pereiti į pagrindinį turinį

DUK

 • Kokiu teisės aktu nustatyta prievolė teikti profesijų duomenis?

  Prievolė teikti darbuotojų profesijų duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1232 (Žin., 2012, Nr. 119-5989).
  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. VE-117 (Žin., 2013, Nr. 112-5614) patvirtintos su darbuotojų profesijų duomenų teikimu susijusių SD pranešimų formos.

 • Kada buvo teikiami duomenys apie esamus darbuotojus?

  Duomenis apie visų esamų darbuotojų profesijas reikėjo pateikti nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. kovo 1 d.

 • Ar reikės nuolat teikti duomenis apie naujai priimamus darbuotojus?

  Taip. Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. buvo pradėti teikti profesijų duomenys apie naujai įdarbinamus darbuotojus. Duomenis apie naujai priimamų darbuotojų profesijas Sodros teritoriniams skyriams reikės teikti nuolat.

 • Kaip koduoti tokias profesijas, kaip: inžinierius, vadybininkas, vairuotojas?

  Klasifikatoriuje inžinierių, vadybininkų profesijos priskiriamos atitinkamiems pogrupiams pagal sritis (pvz. statybos inžinierius – 2142, mechanikos inžinierius – 2144, sveikatos priežiūros vadybininkas – 2263, pardavimo vadybininkas – 2431). Vairuotojai grupuojami pagal vairuojamas transporto priemones (taksi vairuotojas – 8322, autobuso vairuotojas – 8331, sunkvežimio vairuotojas – 8332).

 • Kokį kodą priskirti vadovų pavaduotojams?

  Pavaduotojams priskiriamas toks pats kodas kaip ir vadovams, kuriuos jie pavaduoja.

 • Kokį kodą priskirti mažųjų įmonių vadovams?

  Mažųjų įmonių, kuriose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų, vadovams priskiriamas atitinkamas kodas pagal įmonės ekonominę veiklą (mažosios gamybos įmonės vadovas – 1321, statybos – 1323, transporto – 1324).

 • Ką daryti, jei darbuotojas įdarbintas keliais etatais?

  Kiek darbo sutarčių darbuotojas bebūtų sudaręs, pranešime reikia nurodyti vieną profesiją.

 • Kiek kodų galima priskirti profesijai?

  Turi būti parinktas vienas profesijos kodas.

 • Kaip koduoti profesijų pavadinimų derinius?

  Taikyti toliau nurodytas kodo priskyrimo taisykles.

 • Kaip koduoti profesiją, kurios užduotys patenka į skirtingus pogrupius?

  Reikia taikyti šias kodo priskyrimo taisykles eilės tvarka:
  1.    Kai darbuotojo užduotims atlikti reikia skirtingų lygmenų kvalifikacijos, darbas klasifikuojamas pagal tas užduotis, kurių atlikimas reikalauja aukščiausio kvalifikacijos lygmens.

  2.    Kai darbuotojo užduotys susiję su skirtingomis prekių gaminimo ir paskirstymo pakopomis, pirmumas teikiamas prekių gaminimo pakopai, o ne jų pardavimo, transportavimo ar gamybos valdymo pakopoms.

  3.    Kai užduotys yra to paties kvalifikacijos lygmens ir atliekamos tame pačiame gamybos etape, darbas klasifikuojamas pagal vyraujančias užduotis.

 • Ar reikia keisti įmonės darbuotojų profesijų pavadinimus pagal klasifikatorių?

  Ne. Reikia pateikti keturženklį profesijų pogrupio kodą.

 • Ką daryti, jei nėra reikiamo profesijos pavadinimo?

  Pagal asmens atliekamo darbo pobūdį reikia parinkti tinkamo 4 ženklų profesijų pogrupio kodą.

 • Kaip ieškoti profesijos klasifikatoriuje?

  Tikslinga naudoti paiešką pagal žodį ar žodžio dalį.  

 • Kuris profesijos kodo skaitmuo rodo pagrindinę grupę?

  1 ženklas iš 6 ženklų profesijos (arba 4 ženklų profesijų pogrupio) kodo žymi pagrindinę profesijų grupę.

 • Kuriuos 4 ženklus naudoti?

  Reikia naudoti pirmus 4 ženklus iš 6 ženklų profesijos kodo.

 • Kelių ženklų profesijos kodas reikalingas?

  Reikia įrašyti 4 ženklų profesijų pogrupio kodą.

 • Kaip naudotis klasifikatoriumi?

  Daugiau metodinės informacijos apie profesijų klasifikatorių rasite klasifikatoriaus įvade:

  Glausta klasifikatoriaus taikymo instrukcija pateikiama:

 • Ar yra klasifikatoriaus struktūra pateikta atskirai?

  Klasifikatoriaus leidinyje yra atskirai pateikta klasifikatoriaus struktūra, klasifikatoriaus duomenų bazėje pateikiamas struktūros medis (žr. ankstesnes nuorodas).

 • Kur rasti profesijų pogrupių aprašus?

  Klasifikatoriaus leidinyje ir klasifikatoriaus duomenų bazėje (žr. ankstesnes nuorodas).

 • Ar profesija nustatoma pagal išsilavinimą, ar pagal darbą?

  Asmens profesija nustatoma pagal darbą.

 • Ar reikia teikti duomenis, jei keičiasi darbuotojo profesija toje pačioje darbovietėje?

  Ne. Duomenis apie jau dirbančius darbuotojus reikia pateikti vieną kartą.