Pereiti į pagrindinį turinį

Grupės ir jų aprašai

Kodas Pavadinimas Pagrindinė grupė Pagrindinis pogrupis Pogrupiai Profesijos
111 Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai Vadovai Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai 4 59
112 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai Vadovai Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai 1 58
121 Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai Vadovai Administravimo ir komercijos vadovai 4 38
122 Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai Vadovai Administravimo ir komercijos vadovai 3 16
131 Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai Vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai 2 18
132 Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai Vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai 4 42
133 Informacinių ir ryšių technologijų srities vadovai Vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai 1 6
134 Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai Vadovai Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai 7 47
141 Viešbučių ir restoranų vadovai Vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai 2 7
142 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai Vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai 1 7
143 Kitų paslaugų srities vadovai Vadovai Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai 2 30
211 Fizinių mokslų specialistai Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 4 89
212 Matematikai, aktuarai ir statistikai Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 1 24
213 Gyvosios gamtos mokslų specialistai Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 3 101
214 Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius) Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 7 184
215 Elektros technologijų inžinieriai Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 3 40
216 Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai Specialistai Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 6 45
221 Gydytojai Specialistai Sveikatos specialistai 2 89
222 Slaugos ir akušerijos specialistai Specialistai Sveikatos specialistai 2 9
223 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Specialistai Sveikatos specialistai 1 1
224 Paramedikai Specialistai Sveikatos specialistai 1 1
225 Veterinarai Specialistai Sveikatos specialistai 1 4
226 Kiti sveikatos specialistai Specialistai Sveikatos specialistai 8 68
231 Aukštųjų mokyklų dėstytojai Specialistai Mokymo specialistai 1 99
232 Profesijos mokytojai Specialistai Mokymo specialistai 1 71
233 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai Specialistai Mokymo specialistai 1 33
234 Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai Specialistai Mokymo specialistai 2 3
235 Kiti mokymo specialistai Specialistai Mokymo specialistai 7 34
241 Finansų specialistai Specialistai Verslo ir administravimo specialistai 3 17
242 Administravimo specialistai Specialistai Verslo ir administravimo specialistai 4 41
243 Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai Specialistai Verslo ir administravimo specialistai 4 27
251 Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai Specialistai Informacinių ir ryšių technologijų sistemų specialistai 5 24
252 Duomenų bazių ir tinklų specialistai Specialistai Informacinių ir ryšių technologijų sistemų specialistai 4 21
261 Teisės specialistai Specialistai Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 3 33
262 Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai Specialistai Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 2 10
263 Socialinės ir religinės sričių specialistai Specialistai Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 6 73
264 Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai Specialistai Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 3 66
265 Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai Specialistai Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai 7 86
311 Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 9 143
312 Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 3 17
313 Technologinių procesų valdymo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 6 103
314 Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 3 35
315 Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 5 50
321 Medicinos ir farmacijos technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji sveikatos specialistai 4 38
322 Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji sveikatos specialistai 2 3
323 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji sveikatos specialistai 1 2
324 Veterinarijos technikai ir felčeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji sveikatos specialistai 1 3
325 Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji sveikatos specialistai 9 45
331 Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 5 25
332 Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 4 12
333 Verslo paslaugų agentai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 5 27
334 Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 4 40
335 Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai 6 31
341 Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai 3 23
342 Sporto ir kūno rengybos darbuotojai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai 3 14
343 Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai 5 44
351 Informacinių ir ryšių technologijų sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Informacinių ir ryšių sistemų technikai 4 21
352 Telekomunikacijų ir transliavimo technikai Technikai ir jaunesnieji specialistai Informacinių ir ryšių sistemų technikai 2 37
411 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai 1 3
412 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas Tarnautojai Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai 1 6
413 Klavišinių įtaisų operatoriai Tarnautojai Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai 2 18
421 Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai Tarnautojai Klientų aptarnavimo tarnautojai 4 14
422 Klientų informavimo tarnautojai Tarnautojai Klientų aptarnavimo tarnautojai 8 23
431 Apskaitos, statistikos ir finansų tarnautojai Tarnautojai Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai 3 24
432 Materialinių vertybių apskaitos ir transporto tarnautojai Tarnautojai Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai 3 53
441 Kiti tarnautojai Tarnautojai Kiti tarnautojai 7 41
511 Kelionių palydovai, konduktoriai ir kelionių vadovai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 3 27
512 Virėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 1 9
513 Padavėjai ir barmenai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 2 12
514 Kirpėjai, kosmetikai ir giminiškų profesijų darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 2 16
515 Vyresnieji pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 3 21
516 Kiti paslaugų asmenims darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Paslaugų asmenims darbuotojai 6 33
521 Gatvės prekystalių ir turgaviečių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Pardavėjai 2 6
522 Parduotuvių pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Pardavėjai 3 16
523 Kasininkai ir bilietų pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Pardavėjai 1 4
524 Kiti pardavėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Pardavėjai 7 18
531 Vaikų priežiūros darbuotojai ir mokytojų padėjėjai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Asmens priežiūros darbuotojai 2 6
532 Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Asmens priežiūros darbuotojai 3 10
541 Apsaugos darbuotojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Apsaugos darbuotojai 5 41
611 Kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai 4 62
612 Gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai 4 56
613 Kultūrinių augalų ir gyvūnų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio darbuotojai 1 3
621 Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai 1 12
622 Žvejai ir medžiotojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti prekinio miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojai 4 13
631 Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai 1 2
632 Natūraliojo ūkio gyvulių augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai 1 2
633 Mišriojo natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai 1 2
634 Natūraliojo ūkio žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Natūraliojo ūkio kultūrinių augalų ir gyvulių augintojai, žvejai, miško gėrybių ir vaistažolių rinkėjai 1 2
711 Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus) 6 82
712 Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus) 7 69
713 Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus) 3 28
721 Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai 5 75
722 Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai 4 141
723 Mašinų mechanikai ir taisytojai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai 4 115
731 Amatininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Amatininkai ir spausdinimo darbininkai 9 217
732 Spausdinimo darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Amatininkai ir spausdinimo darbininkai 3 102
741 Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai 3 71
742 Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai 2 83
751 Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai 6 153
752 Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai 3 70
753 Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai 6 155
754 Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai 5 19
811 Kasybos ir rūdų apdorojimo įrenginių operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 4 68
812 Metalų apdirbimo ir poliravimo įrenginių operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 2 52
813 Chemijos ir fotografijos gaminių gamybos įrenginių ir mašinų operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 2 99
814 Guminių, plastikinių ir popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 3 43
815 Tekstilės, kailio ir odos gaminių gamybos mašinų operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 8 111
816 Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 1 97
817 Medienos apdirbimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 2 57
818 Kiti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 4 120
821 Surinkėjai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Surinkėjai 3 54
831 Lokomotyvų mašinistai ir giminiškų profesijų darbininkai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 2 52
832 Lengvųjų automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 2 11
833 Sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 2 12
834 Judamųjų įrenginių operatoriai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 4 95
835 Laivų įgulų nariai ir giminiškų profesijų darbininkai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai 1 29
911 Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Valytojai ir pagalbininkai 2 25
912 Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis) Nekvalifikuoti darbininkai Valytojai ir pagalbininkai 4 15
921 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai 6 35
931 Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai 3 24
932 Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai 2 28
933 Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai 4 17
941 Maisto ruošimo padėjėjai Nekvalifikuoti darbininkai Maisto ruošimo padėjėjai 2 5
951 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai Nekvalifikuoti darbininkai Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai 1 7
952 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai Nekvalifikuoti darbininkai Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai 1 5
961 Buitinių atliekų surinkėjai Nekvalifikuoti darbininkai Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai 3 9
962 Kiti nekvalifikuoti darbininkai Nekvalifikuoti darbininkai Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai 5 45
011 Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai Ginkluotųjų pajėgų profesijos Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai 1 27
021 Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos Ginkluotųjų pajėgų profesijos Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos 1 21
031 Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai Ginkluotųjų pajėgų profesijos Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai 1 6